Kaupade hävitamine

Kaupade hävitamisteenust pakume realiseerimisaja ületanud, praaktoodangu või mõnel muul põhjusel hävitamist vajava alkoholi või tahkete kaupade hävitamiseks.

Enne hävitamist eraldatakse kaupadelt rühmapakend (papp ja kartong), mis pressitakse kokku ja suunatakse taaskasutusse uue materjali tootmiseks.

Alkohoolsed kaubad hävitatakse spetsiaalse tööstusliku purustajaga, mis valmis Infokaitsesüsteemide tellimusel 2002 aastal ja on  konstrueeritud Tallinna Tehnikaülikooli teadurite poolt.
Kaup kallatakse koos müügipakendiga liinile. Purusti eraldab vedeliku mahutisse ja purustatud taara kogutakse eraldi konteinerisse. Mahutist pumbatakse vedelik tsisternautosse, mis veab vedeliku purgimisele. Purustatud taara (pudelid, plekkpurgid, plastpudelid, BIB) suunatakse materjalina taaskasutusse.

Toitained – purustatakse koos müügipakendiga ja suunatakse kas põletamisele või ladestusele.

Muu kaup – plasttooted, tekstiiltooted, jalanõud jm materjal purustatakse universaalpurustis. Materjalid, mida ei saa taaskasutada, saadetakse põletamisele või ladestusele.

Hävitamiseprotsess toimub videovalve all. Hävitamise juures võib olla ka Tellija esindaja. Peale hävitamist antakse Tellijale allkirjastatud akti koopia, mis sisaldab vastuvõetud kauba hävitamise aega, kohta ja teostajat.

Purustamisteenus

Pakume teenusena erinevate materjalide purustamist, pressimist ja pakendamist. Purustamisteenust kasutatakse mitmel põhjusel:

  • hävitamine vältimaks materjalide kasutamist esialgselt kujul
  • mahu vähendamine materjali taaskasutusse suunamisel
  • kütteks kasutamisel materjali õigesse fraktsiooni viimisel
  • uute toodete valmistamisel

Kaupade hävitamise hinnakiri alates 01.01.2023

VEDELAD KAUBAD

 Kogus liitrites

Hävitamise hind
(EUR/ liiter)

 Kuni 1000  0,22
 1000 – 10 000  0,20
 Üle 10 000  0,18

 

Hävitamise hinnad sisaldavad taaras (klaas, PET, tetra, metallpurk jt) olevate vedelate kaupade
hävitamist tööstusliku purustamise teel ja purgimist, enne purustamist müügipakendi
eraldamist veo-ja rühmapakendist ning pakendiliikide taaskasutusse
või lõppladestusele transportimist sõltuvalt nende seisukorrast.

 

TAHKED KAUBAD

Kogus kgHävitamise hind
(EUR/kg)
Kuni 1000 0,40
1000 – 10 000 0,38
Üle 10 000 0,36

 

Hinnad sisaldavad tahkete kaupade hävitamist purustamise teel ja jäätmekäitluskulusid.
Kauba koguse fikseerimiseks kaalutakse see Täitja tehases.
Miinimumhind kaupade hävitamise puhul on 60 EUR
Kaupade hävitamise täpsema hinnakalkulatsiooni tegemiseks vajame järgmised andmed:

  • millise kaubaga on tegemist ja millisest materjalist on kaup;
  • kauba kogus ja asukoht;
  • kuidas kaup on pakendatud ja millisest materjalist on pakend.

 

TRANSPORDITEENUSE HINNAKIRI

TeenusHind TallinnasHind teistes
Eesti
piirkondades
1. Laadimistööd - 1 töötaja 20 EUR/tund 20 EUR/tund
2. Transport hävitusele – 10 t
kandevõimega, 2t kandevõimega
tagaluuktõstukiga furgoon. 15 euro
aluse kohta. Furgooni mahutavus
35 m3
120 EUR 1,40 EUR/km

 

Kõigile hinnakirjas toodud hindadele lisandub käibemaks 20%.

 

Purustatud plastpakend:

pur plast

Purustatud metallpakend:

pur metpak

Purustatud tahke kaup:

pur tahke

Purustatud kile:

pur-kile

Purustatud korgid:

pur-pudelikorgid

Purustatud klaas:

pur-klaas

Purustatud kõvaplastik:

pur-kovaplastik

Purustatud puit:

pur puit

Purustatud riie:

pur-riie

Purustatud kumm:

pur-kumm

300 kg paberi taaskasutamine
jätab 1 puu metsas kasvama

INFOKAITSE ja KESKKONNASÕBRALIKKUS