Firmast

Ettevõte on asutatud 1997. aastal ning selle põhitegevusalaks on ettevõtete igapäevases töös või siis ümberkorralduste käigus tekkivate mittevajalike andmekandjate hävitamine ning purustatud materjalidele uue väärtuse andmine.

Ettevõttele on väljastatud rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Bureau Veritas poolt  4. mail 2006  ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 sertifikaadid.

Infokaitseteenuse protsess koosneb kliendi jaoks mugavatest kogumislahendustest, turvalisest transpordikorraldusest ja täielikku konfidentsiaalsust tagavast hävitusprotsessist.

Põhilised andmekandjad ja materjalid, mida hävitame:
dokumendid, säilitustähtaja ületanud arhivaalid, video- ja audiokassetid, magnetkaardid,
CD-d, disketid, arvuti kõvakettad, turundusmaterjalid, tööriided, tootmisjäägid...
Tegeleme ka kaupade utiliseerimisega - praaktoodang, salaalkohol, sigaretid, säilitustähtaja ületanud tooted, piraatkaubad, arvutid, kontoritehnika...

Meie kliendid on nii suured kui väikesed firmad ja riigiasutused (ühtekokku üle 500 kliendi), kes hindavad oma aega, teadvustavad enda jaoks turvapoliitika ja keskkonnasäästlikkuse olulisust.


Oleme Eestis esimene terviklikku infokaitseteenust pakkuv ettevõte. Oma tegevuses järgime kindlaid reegleid ja protseduure, mille puhul on garanteeritud andmekandjate konfidentsiaalne hävitamine.
Teeninduse, transpordi turvalisuse ja logistika taseme tõstmiseks sõlmisime 2012 aasta kevadel koostöölepingu ettevõttega Ühisteenused AS.

Meiega koostöös võite olla kindlad, et saavutatud tulemus on mugav, keskkonnasõbralik ja turvaline.

300 kg paberi taaskasutamine
jätab 1 puu metsas kasvama

INFOKAITSE ja KESKKONNASÕBRALIKKUS