Miks kasutada?

MIKS KASUTADA?

Kas on mõistlik soetada endale kontorisse paberihunt – veel üks väikevahend, mis vajab hooldust ja inimest, kes vastutab selle tühjendamise eest?
Kui kasutate meie teenust regulaarselt, siis paigaldame teie kontorisse koguja, mis ei vaja elektrit, hooldust, remonti, alginvesteeringut. Milleks kulutada raha paberipurustaja peale, kui saate sama summa eest kasutada palju mugavamat infokaitseteenust 3-5 aastat? Erinevalt paberihundist on koguja kasutamine lihtne ja kiire – ühe hetkega saate läbi pilu sisestada kuni 150 lehte. Kogujasse visatud materjale ei pea sorteerima, eemaldama klambreid, köidikuid, kaustasid jne. Teie ei pea kogujat ise tühjendama ja muretsema, kuhu panna mitu korda suurenenud paberimass – Infokaitsesüsteemid saadavad teie eest purustatud materjalid taastootmisesse.

Suuremad ümberkorraldused firma struktuuris, firma identiteedi muutus, kolimised, suurpuhastused ...?
Antud juhtudel tekib rohkesti hävitamist vajavaid materjale (näit. töötajad soovivad suuremas koguses minema visata sahtlitesse ja riiulitele kogunenud aegunud materjale). Kuid just sellistes olukordades juhtub kõige rohkem äpardusi "rändamaläinud" dokumentidega. Tellige meilt selleks sobivad konteinerid – teil on endal mugavam ja võimalikud ebameeldivused on samuti välistatud.

Säilitustähtaja ületanud arhivaalid
Kui teie firma arhivaalid on ületanud säilitustähtaja (näit. raamatupidamisdokumentide säilitustähtaeg on 7-10 aastat), siis tuleks need turvaliselt hävitada. Kui arhivaalid ei ole korrastatud, siis on võimalus tellida Arhiivikeskusest dokumentide korrastamine ning seejärel säilitustähtaja ületanud arhivaalide hävitamine.

Vajate garantiid, et teie firma praaktoodang ei satuks "järelturule"?
Kui saadate praaktoodangu prügilasse, siis peate arvestama sellega, et see võib ilmuda ikkagi müüki ning oluliselt kahjustada teie firma mainet ja kaasa tuua käibe languse. Meiega koostöös võite need probleemid unustada.

Olete kindel, et teie firma sümboolikaga tööriideid kannavad vaid teie firma töötajad?
Kas olete mõelnud sellele, et minemavisatud asjad võivad minna taaskasutusse? Asotsiaalid, asutustesse juskui teie firma töötajatena sisse pääsenud kurjategijad, teie firma logoga põrandakaltsud... Peate seda heaks võimaluseks oma firmat reklaamida?

Te ei soovi oma kliente eksitada aegunud turundusmaterjalidest leitava infoga?
Lisaks sellele, et prügikonteineritest välja kukkunud või nende kõrval vedelevad turundusmaterjalid loovad negatiivse mulje firmast, võivad need laste või kellegi teise poolt laiali tassituna sattuda klientide kätte ja tuua kaasa arusaamatusi.

 

Andmekandjate ja kontoritehnika äraveoteenuse tellimine ja hinnakiri:

infokaitse


Dokumentide purustissse sissesöötmine:

tehases2

Purustatud dokumentide pressimine:

Pakendatud pabermass taastootmisse:

laostatud

 

300 kg paberi taaskasutamine
jätab 1 puu metsas kasvama

 

meie koostööpartnerid:

G4S

 

Ühisteenused