Dokumentide ja andmekandjate hävitamine

Meile usaldatud andemakandjad on vara, mille vastuvõtmine, transport ja hävitamine toimub kindlate reeglite järgi. 

  • Hävitamisele kuuluvate dokumentide ja muude andmekandjate äraveo teostab veospetsialist (vt veospetsialistide pildid), kes tõstab kliendi juuresolekul materjalid kogujasse või vahetab juba täitunud koguja tühja vastu.
  • Kogujad plommitakse enne transporti.
  • Andmekandjate vastuvõtmisel võtame endale vastutuse ning kliendile jääb alati üks eksemplar aktist andmekandjate vastuvõtmise ja hävitamise kohta.
  • Kogujad transporditakse spetsiaalselt konfidentsiaalsete dokumentide veoks kohaldatud kaubikuga hävitustehasesse, kus videovalve all eemaldatakse kogujatelt plommid.
  • Seejärel tühjendatakse kogujates olev sisu purustisse.
  • Universaalpurusti purustab andmekandjad tuvastamatuks fraktsiooniks, välistades täielikult andmekandjatel oleva informatsiooni taastamise.
  • Purustite koguvõimsus võimaldab hävitada ca 5 tonni materjali tunnis, välistades andmekandjate hoiustamise enne purustamist. Samuti ei pea eemaldama metallklambreid (seda teeb magneteraldi purustamise käigus), arhiivikarpe, kaustasid, köidikuid.
  • Tehases toimuv protsess salvestatakse ööpäevaringselt videovalve kaameratega.
  • Purustatud mass pressitakse ning suunatakse materjalina taastootmisesse.
  • Peale hävitusprotsessi saadetakse kliendile koos arvega akti teine osa, kus on fikseeritud hävitamise kuupäev, koht ja hävitaja.

Kontoritehnika käitlemine

Meie poolt pakutav elektroonikajäätmete käitlemine on vastavuses Jäätmeseadusega ja Euroopa Nõukogu poolt 27.01.2003. a vastu võetud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete alase direktiiviga 2002/96/EU.

Elektroonikajäätmete käitlemisel demonteerime tehnika osadeks ning eraldame osad ja detailid liigiti järgmiselt:

1. Andmekandjad
Arvuti kõvakettad ja mikroskeemide plaadid purustame tööstusliku universaalpurustiga kasutuskõlbmatuks fraktsiooniks.

2. Korduv- või taaskasutatavad materjalid
Plastist korpused purustame ja viime plastitööstusele  materjali taaskasutamiseks, metallist korpused aga metallitööstusele materjali taaskasutamiseks.

3. Mittetaaskasutatavad materjalid
Kõik muud osad ja detailid, mida taaskasutamisse ei saa suunata, lähevad lõppladestamisele või põletusele.

 

 

Andmekandjate ja kontoritehnika äraveoteenuse tellimine ja hinnakiri:

infokaitse


Dokumentide purustissse sissesöötmine:

tehases2

Purustatud dokumentide pressimine:

Pakendatud pabermass taastootmisse:

laostatud

 

300 kg paberi taaskasutamine
jätab 1 puu metsas kasvama

 

meie koostööpartnerid:

G4S

 

Ühisteenused